Disclamer

 • PraktijkCursusWebsiteBouwen is een dienst van Compres Media System. Hierop zijn de algemene voorwaarden van Compres Media System van toepassing.
 • Indien de klant geen gebruik wilt maken van onderdelen uit de aangeboden pakketten geeft dat geen recht op korting. Het pakket wordt eenmalig en in EEN keer geleverd zoals beschreven, daarna vervalt het recht op de (niet gebruikte) onderdelen.
 • Zowel cursuslocatie als ook cursus datums kunnen gewijzigd worden.
 • Gebruik van Divi is gratis indien de site bij Compres Media System wordt gehost, echter het uitvoeren van een update kost € 15 per keer en worden op verzoek van de klant uitgevoerd. Het is mogelijk dat bepaalde functionaliteit (bijv. de werking van plugins) niet meer (goed) werkt na een update of niet goed werken ten gevolge van het werken met een verouderde versie van Divi. Hier is de gebruiker (klant) zelf verantwoordelijk voor. Hierin kan Compres Media System geen enkel verwijt gemaakt worden.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor de gebruikte plugins (van derden), en kunnen deze alleen voor je installeren en, op verzoek, onderhouden.
 • Compres Media System accepteert geen aansprakelijkheid voor wat betreft het gebruik en/of de inhoud van de door haar gehoste sites. Claims, in welke vorm dan ook zijn te allen tijde voor de eigenaar van de site en Compres Media System zal indien daarna gevraagd wordt de haar bekende persoonsgegevens van de eigenaar van de site aan de verzoekende partij verschaffen.
 • Betaalde plugins maken gebruik van een licentie, voor de meeste plugins duurt deze licentie ongeveer 1 jaar. Zonder geldige licentie kunnen wij deze niet meer updaten. Hiervoor is de klant zelf verantwoordelijk.
 • Plugins in het algemeen en plugins die niet geüpdatet zijn kunnen een beveiligingsrisico vormen en kunnen functionaliteit verliezen, het wordt daarom altijd aangeraden om een licentie aan te schaffen en plugins up to date te houden.
 • Licenties voor gebruik in onze hostingdiensten worden door Compres Media System aangevraagd. Het is mogelijk korting te krijgen als er een grotere licentie voor meerdere gebruikers geleverd kan worden. Dit is altijd in overleg tussen Compres en de aanvragende klant.
 • De kosten voor bijv. plugins (van derden) of templates zijn voor eigen rekening van de klant en dienen vooraf betaald te worden.
 • De gebruiker is altijd verantwoordelijk voor zijn site en de daarin gebruikte onderdelen. Kosten van schade veroorzaakt door een site (bijv. extreem hoog dataverkeer) zijn altijd voor de eigenaar van die site.
 • Compres Media System besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar websites. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Compres Media System behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen. Compres Media System aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie. Compres Media System aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.
 • Rechthebbenden, met name eigenaars van auteursrechten, handelsmerken of andere rechten van derden, kunnen melding maken van zaken die mogelijk inbreuk maken op hun rechten, en een verzoek indienen voor de verwijdering van deze content. Als een rechtmatige vertegenwoordiger van de rechthebbende dit op de juiste manier aan ons meldt, worden zaken die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten door Compres Media System verwijderd.
 • Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Compres Media System. Merken en productnamen zijn het handelsmerk van hun respectievelijke eigenaren.
 • Indien u van mening bent dat enig recht wordt geschaad, of als u iets onduidelijk is, dan verzoeken wij u contact op te nemen via compres@mediacity.nl

Kantooradres

Compres Media System
Veulenerbank 85
6213 JS Maastricht
0641621307

compres@mediacity.nl
www.compresmaastricht.nl

Cursusadres

Best Western Hotel Slenaken
Heijenratherweg 4
6276 PC Slenaken
hotelslenaken.com